19 października 2018

Konferencje

Choroby zakaźne i pasożytnicze | Lublin | 16.11.2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa" skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz specjalistów z zakresu m.in. medycyny, epidemiologii czy biotechnologii. Podczas spotkania poruszone będą takie tematy,  jak między innymi diagnostyka i postępowanie terapeutyczne, szczepienia ochronne, przyczyny i skutki epidemii, bioterroryzm, a także konsekwencje migracji.

Konferencja ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz weryfikację postępowania w przypadku chorób zakaźnych i pasożytniczych. Ideą wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego, na którym przedstawiciele różnych dziedzin nauki podejmą obrady oraz próbę skonkretyzowania efektywnych procedur postępowania, a także przedstawią obecny stan wiedzy.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących nauki medyczne i pokrewne, zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami dotyczącymi chorób zakaźnych i pasożytniczych, a także inspiruje do dalszych badań naukowych. 

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Rejestracja odbywa się do 22 października 2018 r. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-chorobyzakazne.pl.

Przeczytaj również: