5 listopada 2018

Inwestycje

Budowa ZOL-u w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze rozbuduje się o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Nowy budynek pomieści 66 pacjentów, w tym 22 wentylowanych mechanicznie - będzie to pierwszy i jedyny tego typu zakład w Województwie Świętokrzyskim. 

Firma budowlana Kartel z Jędrzejowa wygrała przetarg na realizację zadania: "Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Leczniczy”.

Inwestycja będzie polegać na budowie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na miejscu tzw. Leżakowni czyli bloku B przeznaczonego do rozbiórki. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy obejmie opieką 66 pacjentów w tym 22 wentylowanych mechanicznie. Będzie to pierwszy i jedyny tego typu zakład w Województwie Świętokrzyskim. Podczas uroczystości o potrzebie istnienia tego typu inwestycji przekonywała również pani Urszula Drabikowska przedstawicielka fundacji Nasza Ewa. 

Nowy budynek w części bliższej budynkowi A będzie posiadał 5 kondygnacji nadziemnych i częściowe podpiwniczenie, natomiast część dalsza będzie posiadać 4 kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie pełne. Powierzchnia użytkowa będzie wynosić ok. 2,8 tys. m2 zaś kubatura 12,6 tys. m3. W budynku będą się znajdować: 3 izolatki, 9 pokoi 1-osobowych i 27 pokoi 2- osobowych. Każdy pokój wyposażony będzie w łazienkę.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia inwestycji jest wycinka drzew. Dyrektor szpitala szacuje, iż budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego rozpocznie się jeszcze w tym roku, natomiast zakończy w 2019. Całkowity koszt inwestycji to niemal 14,5 mln złotych.

Inwestycja w liczbach:

  • 85% tj. kwotę : 12 277 699,63 PLN ze środków wspólnotowych;
  • 10% tj. kwotę: 1 444 435,26 PLN z budżetu państwa;
  • 5% tj. kwota: 725 217,62 PLN stanowi wkład własny szpitala i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Światokrzyskiego. 
  • Całkowita wartość inwestycji: 14 447 352,51 PLN

Przeczytaj również: