9 marca 2017

Inwestycje

Białostocki Szpital Kliniczny buduje nowe skrzydło

Ministerstwo Zdrowia przekaże w tym roku Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku dotację w wysokości 10 mln zł na rozbudowę i modernizację obiektów szpitalnych. 

Inwestycja "Rozbudowa i modernizacja byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku” łącznie kosztować będzie 47,5 mln zł. Do tej pory Ministerstwo Zdrowia przekazało placówce 8 mln zł. W tym roku dotacja wyniesie 10 mln zł. Inwestycja rozpoczęła się w 2013 roku, a jej finał zaplanowany jest na 2019 r. 

Kolejny etap prac rusza w tym roku 

Tegoroczna pula dofinansowania posłuży do sfinansowania budowy trzech kondygnacji naziemnych razem z wykonaniem stolarki zewnętrznej, położeniem dachu oraz wykonaniem elewacji i łącznika prowadzącego do istniejących już budynków. W tym roku ma być również wykonana część prac instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych. Do tej pory w ramach inwestycji przygotowana została dokumentacja projektowa oraz powstałą kondygnacja na poziomie -1. Wykonani również sieć i przyłącza zewnętrzne. – Zdecydowanie poprawią się warunki leczenia pacjentów. Po zakończeniu inwestycji powstanie na Dojlidach nowoczesny szpital kliniczny z nowymi jednostkami, których teraz bardzo tam brakuje: oddziałem intensywnej terapii czy ośrodkiem toksykologicznym. Poprawią się też warunki w poradniach specjalistycznych, które zostaną przeniesione do nowo wybudowanego obiektu. Rozbudowana zostanie także baza dydaktyczna – mówi dr Jerzy Kamiński, pełnomocnik dyrektora ds. szpitala przy ul. Żurawiej.

Dalsze plany szpitala 

Jeśli szpital w następnych latach nadal otrzymywać będzie dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia, w przyszłym roku planowane są prace wykończeniowe w powstającym obecnie budynku. W dalszej kolejności przeprowadzone zostaną prace remontowe w istniejących już obiektach, a także budowa drogi dojazdowej oraz parkingu.

W skrócie:

  • Budowa nowego obiektu Białostockiego Szpitala Klinicznego pochłonie 47,5 mln zł
  • Na inwestycję szpital otrzymał w tym roku dotację z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 10 mln zł
  • Finał inwestycji zaplanowany jest na 2019 r. 
Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Przeczytaj również: