30 maja 2018

Planowane inwestycje

6 mln dofinansowania dla podlaskich szpitali

28 maja podlascy radni podjęli decyzję o finansowym wsparciu szpitali wojewódzkich w Białymstoku i Suwałkach oraz Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. Pieniądze zostaną przeznaczone na tomografy komputerowe.

Inwestycja zostanie sfinansowana z budżetu województwa podlaskiego - sejmik wojewódzki przegłosował uchwałę, której celem jest dofinansowanie trzech podlaskich szpitali. Szpital Wojewódzki w Białymstoku oraz Szpital Wojewódzki w Suwałkach otrzymają po 3 miliony na zakup tomagrafów komputerowych.

Sprzęt, który znajduje się aktualnie w szpitalach jest mocno wyeksploatowany oraz podatny na awarie. Pacjenci Szpitala w Suwałkach na skutek częstych awarii tomografu są zmuszeni do poddania się badaniom diagnostycznym w placówce oddalonej od Suwałk o 30 kilometrów. Z kolei tomograf w białostockim szpitalu wojewódzkim to urządzenie 5-letnie, które dla bezpieczeństwa i komfortu pacjentów powinno się wymienić. Oprócz tego, nowy sprzęt pozwoli na zmniejszenie kolejek na badania tomograficzne oraz poprawi ergonomię pracy personelu szpitali.

Dofinansowanie otrzyma również Szpital Psychiatryczny w Choroszczy. 86 tys. złotych radni postanowili przeznaczyć na zakup przenośnego defibrylatora z wyposażeniem, kardiomonitora transportowego z drukarką oraz pompy infuzyjnej jedno strzykawkowej, W ramach tej inwestycji szpital wykorzysta również środki unijne. 

Przeczytaj również: