17 lutego 2020

Konferencje

44 Zgromadzenie delegatów IFMSA-Poland | Starachowice | 17-19 kwietnia

Zgromadzenie Delegatów jest czołowym wydarzeniem naszego Stowarzyszenia i jedynym ogólnopolskim forum skupiającym przedstawicieli wszystkich uniwersytetów medycznych, podczas którego studenci i młodzi lekarze nie tylko dzielą się swoimi doświadczeniami, dyskutują na temat bieżących problemów służby zdrowia, ale również zdobywają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności interpersonalne podczas sesji szkoleniowych.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest jednostką w pełni apartyjną, samorządną i trwałą, o celach niezarobkowych. Stanowi część International Federation of Medical Students’ Associations, które jest największą na świecie organizacją studencką, działającą na terenie 127 państw.

W ramach IFMSA działa ponad 1,4 mln młodych medyków na świecie.

Zgromadzenie Delegatów jest czołowym wydarzeniem naszego Stowarzyszenia i jedynym ogólnopolskim forum skupiającym przedstawicieli wszystkich uniwersytetów medycznych, podczas którego studenci i młodzi lekarze nie tylko dzielą się swoimi doświadczeniami, dyskutują na temat bieżących problemów służby zdrowia, ale również zdobywają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności interpersonalne podczas sesji szkoleniowych.

Podczas wydarzenia są poruszane również aspekty projektów statutowych Stowarzyszenia z zakresu edukacji medycznej, zdrowia publicznego, reprodukcyjnego i praw człowieka, nad którymi pracujemy, by mogły stawać się coraz lepsze.

IFMSA_Poland

FILAREM NASZEJ PRACY JEST 6 PROGRAMÓW STAŁYCH:

 1. SCOPE i SCORE - programy naukowe umożliwiające naszym wolontariuszom wyjazd w niemal każdy zakątek świata w ramach praktyk klinicznych bądź wymiany naukowej. Pozwalają one zdobyć odmienne spojrzenie na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w innych państwach.
 2. SCOME - zajmuje się szeroko pojętą edukacją medyczną, realizowaną poprzez konferencje i warsztaty, dzięki czemu nasi członkowie podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają nową wiedzę, niezbędną im w przyszłej pracy zawodowej.
 3. SCOPH – zajmuje się podnoszeniem poziomu edukacji prozdrowotnej w społeczeństwie oraz działaniami z zakresu profilaktyki najczęstszych schorzeń. Podczas akcji w ramach tego programu przeprowadzamy m.in. bezpłatne badania poziomu glikemii i ciśnienia tętniczego oraz badania spirometryczne.
 4. SCORA – zajmuje się szeroko pojęta edukacją seksualną. Głównym celem jest podnoszenie wiedzy i świadomości
 5. społeczeństwa w tematyce chorób przenoszonych drogą płciową, w tym AIDS oraz zwrócenie uwagi na rolę działań profilaktycznych i samobadania we wczesnym wykrywaniu nowotworów.
 6. SCORP - zajmuje się prawami człowieka i szerzeniem idei pokoju na świecie. W ramach programu organizowane są akcje zbiórek darów i pieniędzy dla osób potrzebujących. W naszych projektach współpracujemy m.in. z Amnesty International i Fundacją Redemptoris Misso.

Zgromadzenie Delegatów to największe ogólnopolskie forum studentów medycyny i młodych lekarzy oraz najważniejsze wydarzenia w życiu Stowarzyszenia.

Podczas Zgromadzenia Delegatów lekarze i studenci kierunków medycznych dyskutują na tematy związane z nauką medycyny w Polsce. Odbywa się wymiana się doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska medycznego.

Najważniejszym elementem spotkania jest Sesja Plenarna, w trakcie której przedstawiane są raporty z działalności Stowarzyszenia oraz podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące kierunków rozwoju.

W wydarzeniu uczestniczyć będzie 300 studentów medycyny i młodych lekarzy prawie 20 miast Polski. 44. Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w Hotelu Europa w Starachowicach w dniach 17-19 kwietnia 2020r. Podczas wydarzenia odbędą się sesje o następującej tematyce:

 • zdrowia publicznego
 • edukacji medycznej
 • praw człowieka
 • zdrowia reprodukcyjnego i AIDS
 • badań naukowych i praktyk klinicznych
 • marketingu
 • zarządzania zasobami ludzkimi oraz finansami i dokumentami

 

Przeczytaj również: